Participatie in zorg en welzijn

Patiënten, cliënten en burgers kunnen op veel manieren bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van zorg en welzijn. Zowel bij beleid, zorgverlening als in onderzoek. INVOLV bevordert participatie met advies, informatie, opleiding en coaching. En helpt patiënten- en cliëntenorganisaties hun werk effectiever en efficiënter te doen. 

Trainingen voor patiëntenvertegenwoordigers 
Participatieadvies
Organisatieadvies

Waarom participatie belangrijk is voor zorg en welzijn.

Mensen die zorg en welzijnsdiensten nodig hebben, weten als geen ander wat er beter kan. Deze ervaringskennis maakt van participatie dé sleutel tot passend beleid en betere zorg en welzijn. 

Beter aansluiten bij behoeften

Zorg, welzijn en beleid écht verbeteren kan alleen door het betrekken van de mensen die weten wat daarvoor nodig is.

Meer tevredenheid door betrokkenheid

Actieve betrokkenheid van zorggebruikers vergroot de tevredenheid doordat zij zich beter geïnformeerd en gehoord voelen.

Effectievere zorg en welzijn

Participatie leidt tot betere uitkomsten en hogere tevredenheid. En daarmee tot effectievere zorg en passend beleid.

Ontdek de meerwaarde van patiëntenparticipatie.

De Nederlandse Vereniging Klompvoetjes wilde eenheid in de behandeling van kinderen met klompvoetjes. De patiëntenorganisatie kreeg het voor elkaar door mee te werken aan de behandelrichtlijn. 

Lees meer over participatie bij richtlijnontwikkeling

Wil jij jouw organisatie ook sterker maken?

Sterke patiëntenorganisaties maken het verschil voor de mensen die zij vertegenwoordigen. INVOLV adviseert, traint en begeleidt patiënten- en cliëntenorganisaties daarom bij alle aspecten van hun werk.
Lees meer over organisatieadvies

Ervaringsverhaal

"Zo werken een onderzoeker en patiënt als duo samen"

Manon Barnouw, patiëntenvertegenwoordiger en dr. Pieter Postema, cardioloog-onderzoeker, over hun samenwerking. En hoe duo-intervisie daarbij helpt.

Lees het volledige interview

Meer ervaringen

Ervaringsverhaal

"Medicijnen naar wens van de patiënt #hoedan?"

Door samenwerking met fabrikanten zijn bijnierpatiënten verlost van vieze en lastige tabletten. Hoe kreeg BijnierNET dat voor elkaar?

Lees het volledige interview

Meer ervaringen

Ervaringsverhaal

"Onze directe lijn naar patiënten is echt uniek."

Petra Verdouw, hoofd infocentrum patiëntenvereniging Hoofd-Hals, deelt haar succes met patiëntenvoorlichting.

Lees het volledige interview

Meer ervaringen

Wij leiden patiëntenvertegenwoordigers op tot gesprekspartner bij medicijnontwikkeling.

EUPATI Nederland werkt nauw samen met organisaties die actief zijn in medicijnontwikkeling. INVOLV is de uitvoerder van de EUPATI NL-opleiding.

Lees meer over de EUPATI NL-opleiding