Onafhankelijke stichting

INVOLV (v/h PGOsupport) is een onafhankelijke stichting, opgericht in 2009. Voor de specifieke ondersteuning van patiënten- en cliëntenorganisaties stelt het ministerie van VWS middelen ter beschikking. Daardoor is onze dienstverlening aan landelijk werkende patiënten- en cliëntenorganisaties kosteloos.

INVOLV heeft een uitgebreid trainingsaanbod, met steeds meer blended en online trainingen. Jaarlijks bieden we meer dan 140 trainingen aan en meer dan 70 maatwerktrajecten met trainingen op maat en scholingsadvies. 

Wij zijn er voor

  • Mensen die actief zijn voor patiëntenorganisaties: vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden. Het gaat hierbij om organisaties die zich inzetten voor patiënten, cliënten, mensen met een psychische kwetsbaarheid en mensen met een beperking. 
  • Zorgorganisaties, onderzoekers, beleidsmedewerkers, regionale/landelijke overheden, zorgverzekeraars, fondsen, én patiënten- en cliëntenorganisaties die met patiëntenparticipatie de kwaliteit van zorg en welzijn kunnen verbeteren. Lokaal, regionaal en landelijk. 

Ons kantoor in Utrecht heeft vergaderruimten en goede faciliteiten voor trainingen. Patiëntenorganisaties kunnen hier gebruik van maken.
Meer informatie over vergaderruimte

INVOLV heeft een Raad van Toezicht

Voor de ondersteuning van patiënten- en cliëntenorganisaties heeft INVOLV een opdracht van VWS. Bij het vormgeven en verbeteren van dit aanbod maken we gebruik van de meedenkkracht van deze organisaties. Daarom hebben we een groep gevormd die periodiek meedenkt over actuele kwesties en keuzes. Dat doen we in de vorm van een online dialoog. 

Lees meer over de meedenkgroep