KICKSTARTER voor onderzoekers: Wat wil je doen?

Patiëntenparticipatie heeft toegevoegde waarde voor je onderzoek. Denk vooraf na over de wijze waarop je patiënten betrekt. Betrek ze liefst zo vroeg mogelijk! Deze kickstarter helpt je op weg.

Meer over de achtergrond

Definities

Hieronder vind je de 6 ingangen van de kickstarter. 
Deze onderwerpen sluiten aan bij de meestgestelde vragen van onderzoekers.

1. Waarde van participatie bepalen

Waarom zou je patiënten betrekken bij je onderzoek? Er verschijnt steeds meer (internationale) literatuur over de impact van patiëntenparticipatie op de kwaliteit en opbrengsten van onderzoek. Participatie maakt je onderzoek relevanter én leuker. Je onderzoek sluit beter aan op de behoeften van de doelgroep en bij de mogelijkheden van je deelnemers.
De toegevoegde waarde van patiëntenparticipatie

2. Bepalen of participatie mogelijk is

De bijdrage van patiënten is niet voor elk type onderzoek vanzelfsprekend. Toch kunnen en willen patiënten aan veel typen en fasen van onderzoek een waardevolle bijdrage leveren.

Hoe je patiënten betrekt, ook wanneer dit niet voor de hand ligt

3. Participatie vormgeven

Waar begin je als je patiënten wilt betrekken bij je onderzoek? Daar is geen recept voor. Wel kunnen we uit eerdere ervaringen, onderzoeksprojecten en literatuur een richting aangeven. Er zijn randvoorwaarden, methoden en principes die helpen bij het vormgeven van patiëntenparticipatie.

Hoe je participatie bij onderzoek vormgeeft

4. De juiste ervaringsdeskundigen vinden

Effectieve patiëntenparticipatie vraagt om de juiste ‘match’ tussen onderzoek(er) en patiëntenvertegenwoordiger. Zowel inhoudelijk als op persoonlijk vlak.

Hoe je de juiste ervaringsdeskundigen vindt

5. Voldoen aan voorwaarden subsidiegevers

Patiëntenparticipatie is steeds vaker een voorwaarde voor subsidie van wetenschappelijk onderzoek. De eisen die financiers aan de participatie stellen en de weging daarvan tijdens de toekenningsprocedure verschillen nogal. Steeds meer subsidiegevers laten een onderzoeksvoorstel beoordelen vanuit patiëntenperspectief door een commissie van patiënten.

De voorwaarden die subsidiegevers stellen aan participatie

6. Patiƫntenparticipatie verdiepen

Wat kun je doen om de participatie van patiënten in je onderzoek te verdiepen? Met verdiepen bedoelen we:

  • dat wat je al doet, op een betere manier doen
  • de relatie met patiënten verstevigen om meer en betere inzichten te krijgen

Hoe je de participatie kunt verdiepen