Organisatieadvies

Sterke patiëntenorganisaties maken het verschil voor de mensen die zij vertegenwoordigen. Ook als het om participatie gaat. INVOLV adviseert en begeleidt patiënten- en cliëntenorganisaties bij alle aspecten van hun werk. Bij hun strategie en beleid, bij de kerntaken: lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging. En bij hun totale bedrijfsvoering. Voor de meeste landelijke organisaties doen we dat kosteloos, in opdracht van het ministerie van VWS.

Strategie en beleid

Wat wil je organisatie op de lange termijn bereiken? En wat is daar op korte termijn voor nodig? INVOLV adviseert patiëntenorganisaties over alle aspecten van besturen. Denk aan: missie, visie, beleidsplannen, focus aanbrengen en de vertaling naar de praktijk. Lees meer over strategie en beleid of bekijk de trainingen

Meer weten over strategie en beleid? Neem contact op met Rineke Geschiere.

Impact

INVOLV helpt je organisatie bij impactvol werken. Impact is de verandering die je teweegbrengt bij of voor je achterban. Het gaat om de toegevoegde waarde die je levert. Dat hangt samen met de missie, visie en het beleid. INVOLV heeft een uitgebreid aanbod voor impactgericht werken. Van advies en opleiding, tot begeleiding bij het traject en de impactmeting. Lees meer over impact of bekijk de trainingen.

Meer weten over impactvol werken? Neem contact op met Rineke Geschiere.

Kerntaken

Lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging zijn de kerntaken van elke patiënten- en cliëntenorganisatie.  

Lotgenotencontact

Bij lotgenotencontact wisselen patiënten, cliënten of naasten onderling kennis en ervaring uit. Het is een waardevolle aanvulling op professionele hulp. Lotgenotencontact is daarom een belangrijke activiteit van vrijwel alle patiëntenorganisaties. Zorgprofessionals zouden het vaker moeten aanraden, omdat het werkt. Er zijn verschillende vormen van lotgenotencontact:

  • face-to-face
  • online
  • telefonisch
  • 1-op-1
  • in groepen

INVOLV traint patiëntenorganisaties in effectief lotgenotencontact. Lees meer over lotgenotencontact of bekijk de trainingen.

Meer weten over lotgenotencontact? Neem contact op met Marloes Biegel.

Informatievoorziening

Leden/donateurs van een patiëntenorganisatie hebben behoefte aan informatie over hun ziekte of aandoening. Niet alleen van artsen, maar juist ook van ervaringsdeskundigen. Wat betekent het om met een (chronische) aandoening te leven? Informatievoorziening is daarom een belangrijke taak van patiëntenorganisaties. INVOLV biedt een scala aan trainingen over de communicatie van patiëntenorganisaties. Bekijk de trainingen over informatievoorziening.

Meer weten over informatievoorziening? Neem contact op met Martine Versluijs.

Belangenbehartiging

In gesprek gaan met Kamerleden om te laten zien waar patiënten tegenaan lopen. Of een ‘dementiescan’ die precies in beeld brengt welke voorzieningen de gemeente heeft voor mensen met dementie. Veel belangenbehartiging voor zorg en welzijn vindt regionaal plaats. Omdat daar de beslissingen vallen. Participeren in zorgverbetering en gezondheidsonderzoek is ook een vorm van belangenbehartiging. INVOLV helpt je met trainingen en advies bij belangenbehartiging. Bekijk de trainingen over belangenbehartiging.

Meer weten over belangenbehartiging? Neem contact op met Martine Versluijs.

De basis van je organisatie op orde

Er komt veel bij kijken om een patiëntenorganisatie te laten ‘draaien’. Goed beschouwd, is zo’n organisatie vergelijkbaar met een bedrijf. Met vaak vrijwilligers als ‘personeel’, inkomsten uit contributie, giften en subsidie. En natuurlijk leden of donateurs als ‘klanten’ van de dienstverlening in de vorm van informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging (inclusief participatie). Logisch, dat er veel aanvullende taken zijn. Ze vormen de basis voor het lotgenotencontact, de informatievoorziening en belangenbehartiging.

Achterbanraadpleging

Hoe weet je wat je achterban belangrijk vindt? Vraag het ze! Het is de basis voor je belangenbehartiging, lotgenotencontact en informatievoorziening. INVOLV adviseert om die kennis bij de achterban te achterhalen. Zodat jij die kennis kunt inzetten bij overheden, zorgverleners, verzekeraars, onderzoekers – op alle plekken waar je namens patiënten aan tafel zit. En om de dienstverlening aan leden/donateurs te verbeteren. Naast advies en trainingen bieden we je de methoden en tools voor achterbanraadpleging. Lees meer over achterbanraadpleging of bekijk de trainingen.

Meer weten over achterbanraadpleging? Neem contact op met Caroline Donner of Betsie van Dort.

Vrijwilligersmanagement

Vrijwilligers vinden en betrokken houden, is voor veel patiëntenorganisaties een uitdaging. Het goede nieuws is: er zijn meer dan genoeg vrijwilligers. Maar de vrijwilliger van nu heeft eigen wensen en drijfveren. Dat vraagt om een eigentijdse benadering. INVOLV helpt je daar graag bij. Lees meer over vrijwilligersmanagement of bekijk de trainingen.

Meer weten over vrijwilligersmanagement? Neem contact op met Marloes Biegel of Betsie van Dort.

Leden- en donateurswerving

Leden zijn de brandstof van de patiëntenorganisatie. Zonder leden heeft de organisatie geen bestaansrecht. Maar hoe kom je aan voldoende leden? En hoe houd je ze vast? INVOLV helpt met advies en training voor het vinden en binden van leden. Lees meer over ledenwerving of bekijk onze trainingen.

Meer weten over ledenwerving? Neem contact op met Marion Koppelman.

Fondsenwerving

Hoe zet je fondsenwerving en communicatie optimaal in INVOLV  adviseert en ondersteunt patiëntenorganisaties over fondsenwerving. Wij bieden advies bijvoorbeeld online fondsenwerving, telemarketing, nalatenschappen werven en projectmatig werven. Denk aan crowdfunding en sponsoracties, maar ook aan het verkrijgen van projectfinanciering door bijvoorbeeld ZonMw. Lees meer over fondsenwerving of bekijk de trainingen.

Meer weten over fondsenwervinng? Neem contact op met Marion Koppelman.

Subsidievoorbereiding

Inkomsten uit contributie en giften zijn meestal niet voldoende om alle activiteiten van een patiëntenorganisatie of samenwerkingsverband uit te voeren. Daarom is er ook nog overheidssubsidie. Naast de instellingssubsidie biedt de overheid de projectsubsidie ‘Impact en bereik’. Voorwaarde hiervoor is een brede analyse van je organisatie. INVOLV helpt je met de brede analyse, die ook zonder subsidieaanvraag zijn waarde bewijst. Lees meer over de brede analyse voor projectsubsidie impact en bereik.

Meer weten over:

Leren en ontwikkelen

Alleen met de juiste, actuele kennis kan een organisatie zijn taken goed uitvoeren. Blijvend leren en ontwikkelen is daarom essentieel. INVOLV biedt een scala aan trainingen voor individuele medewerkers en vrijwilligers van patiëntenorganisaties. Daarnaast adviseren we graag over training op maat op organisatieniveau.

Meer weten over leren en ontwikkelen? Neem contact op met Jolanda van Dijk.

Regelzaken

Voorkom teleurstelling, conflict of andere narigheid binnen je organisatie door in ieder geval de basis op orde te brengen. Daar hoort een aantal regelzaken bij. We zetten de belangrijkste voor je op een rij, zoals de vrijwilligersvergoeding, de AVG, zittingstermijn van het bestuur, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en meer. Bekijk het artikel over regelzaken in de Kennisbank.

Meer weten over regelzaken? Neem contact op met Martine Versluijs.

Meer weten over organisatieadvies?

Bekijk alle trainingen voor een sterke organisatie
Raadpleeg het artikeloverzicht organisatieadvies