Participatie in richtlijnontwikkeling

Leer hoe je het perspectief van de patiënt inbrengt tijdens het traject van richtlijnontwikkeling. Voor een richtlijn of zorgstandaard is de inbreng van patiënten nodig. Zodat een behandeling voldoet aan de wensen en eisen van zorgverleners én patiënten. Deze training is deels online en deels op locatie.

Inhoud


Dag 1

Op de eerste trainingsdag behandelen de trainers de volgende onderwerpen:

 • terugkoppeling op de online voorbereiding
 • context waarin richtlijnontwikkeling plaatsvindt
 • meerwaarde van participatie van patiënten bij richtlijnontwikkeling
 • belangrijke momenten voor patiëntenparticipatie
 • patiëntenperspectief: wat, wanneer en hoe?
 • voorbereiding op knelpuntenanalyse
 • verbinding met je patiëntenorganisatie

Dag 2

Tijdens de tweede trainingsdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • knelpunten vanuit het patiëntenperspectief voor de knelpuntenanalyse
 • hoe breng je het patiëntenperspectief kort en krachtig effectief met een pitch naar voren
 • verdieping methodologie van richtlijnontwikkeling
 • patiëntenperspectief bij overwegingen en aanbevelingen
 • de commentaar- en autorisatieronde
 • ontwikkeling van producten die afgeleid zijn van richtlijnen: patiënteninformatie, keuzehulp

Opzet

De training bestaat uit een mix van zelfstudie (voorafgaand aan elke bijeenkomst) en 2 bijeenkomsten op locatie.

 • Zelfstudie: je bereidt je voor op de eerste bijeenkomst. Je krijgt hiervoor toegang tot ons online leerplatform, waar je de materialen en opdrachten vindt. Je gaat aan de slag met de kennismodules Ervaringsdeskundigheid en Proces richtlijnontwikkeling. Benodigde tijd: 1 uur.
 • Sessie 1 op locatie, duur: 1 dag.
 • Zelfstudie: de 2e bijeenkomst bereid je voor met de online kennismodules Pitchen en Methodologie. Benodigde tijd: 1 uur.
 • Sessie 2 op locatie: in deze sessie komt onder meer de knelpuntenanalyse aan de orde. Duur: 1 dag.

Tijdens de 2 trainingsdagen wisselen de trainers theorie af met discussie, oefening en voorbeelden. Vanzelfsprekend is er volop ruimte voor vragen, thema's of casussen van de deelnemers.

Je leert

 • de fasen van richtlijnontwikkeling
 • het gebruik van richtlijnen in de context van kwaliteitsbevorderende activiteiten
 • de inbreng van het patiëntenperspectief bij richtlijnontwikkeling
 • effectieve rolinvulling door de patiëntenvertegenwoordiger
 • de methodologie van richtlijnontwikkeling
 • van richtlijnen afgeleide producten

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor medewerkers van patiëntenorganisaties die betrokken worden bij richtlijnontwikkeling.

 

In het kort

Voor wie

Medewerkers van patiëntenorganisaties die betrokken zijn of worden bij richtlijnontwikkeling

Tijdsinvestering

2 dagen op locatie met 1 uur online voorbereiding per bijeenkomst

Type training

Deels op locatie en deels online

Kosteloos

Deze training is voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties kosteloos. Lees meer bij Voor wie.

Competenties

 • Politiek bestuurlijk vermogen
 • Onderzoekend vermogen
 • Initiatiefrijk
 • Onderhandelen
 • Netwerken

Bekijk de trainingsvoorwaarden

Inhoud


Dag 1

Op de eerste trainingsdag behandelen de trainers de volgende onderwerpen:

 • terugkoppeling op de online voorbereiding
 • context waarin richtlijnontwikkeling plaatsvindt
 • meerwaarde van participatie van patiënten bij richtlijnontwikkeling
 • belangrijke momenten voor patiëntenparticipatie
 • patiëntenperspectief: wat, wanneer en hoe?
 • voorbereiding op knelpuntenanalyse
 • verbinding met je patiëntenorganisatie

Dag 2

Tijdens de tweede trainingsdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • knelpunten vanuit het patiëntenperspectief voor de knelpuntenanalyse
 • hoe breng je het patiëntenperspectief kort en krachtig effectief met een pitch naar voren
 • verdieping methodologie van richtlijnontwikkeling
 • patiëntenperspectief bij overwegingen en aanbevelingen
 • de commentaar- en autorisatieronde
 • ontwikkeling van producten die afgeleid zijn van richtlijnen: patiënteninformatie, keuzehulp

Opzet

De training bestaat uit een mix van zelfstudie (voorafgaand aan elke bijeenkomst) en 2 bijeenkomsten op locatie.

 • Zelfstudie: je bereidt je voor op de eerste bijeenkomst. Je krijgt hiervoor toegang tot ons online leerplatform, waar je de materialen en opdrachten vindt. Je gaat aan de slag met de kennismodules Ervaringsdeskundigheid en Proces richtlijnontwikkeling. Benodigde tijd: 1 uur.
 • Sessie 1 op locatie, duur: 1 dag.
 • Zelfstudie: de 2e bijeenkomst bereid je voor met de online kennismodules Pitchen en Methodologie. Benodigde tijd: 1 uur.
 • Sessie 2 op locatie: in deze sessie komt onder meer de knelpuntenanalyse aan de orde. Duur: 1 dag.

Tijdens de 2 trainingsdagen wisselen de trainers theorie af met discussie, oefening en voorbeelden. Vanzelfsprekend is er volop ruimte voor vragen, thema's of casussen van de deelnemers.

Je leert

 • de fasen van richtlijnontwikkeling
 • het gebruik van richtlijnen in de context van kwaliteitsbevorderende activiteiten
 • de inbreng van het patiëntenperspectief bij richtlijnontwikkeling
 • effectieve rolinvulling door de patiëntenvertegenwoordiger
 • de methodologie van richtlijnontwikkeling
 • van richtlijnen afgeleide producten

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor medewerkers van patiëntenorganisaties die betrokken worden bij richtlijnontwikkeling.

 

Trainer
Ilse Raats is adviseur, trainer en projectleider patiëntgerichte zorg bij Raats voor Mensgerichte Zorg. Ze heeft een brede deskundigheid op het gebied van patiëntgerichtheid en patiëntenparticipatie.
Trainer
Martine Versluijs is adviseur patiëntenparticipatie bij INVOLV, met als aandachtsgebieden kwaliteitsverbetering van de zorg, ervaringsdeskundigheid en participatie bij richtlijnen.

Kies een trainingsdatum

Patientenparticipatie in richtlijnontwikkeling (blended)