Nieuws

Voorbereidingen voor regionale participatiehubs

INVOLV zet zich in om zorggebruikers en inwoners te betrekken bij de inrichting van de regionale zorg en ondersteuning. Hiervoor worden regionale participatiehubs ontwikkeld.

Deze regionale participatiehubs zijn geïnspireerd door het rapport Van Knelpunt naar Knooppunt. Deze hubs hebben tot doel dat de mensen om wie het gaat vertegenwoordigd zijn bij het beantwoorden van regionale vraagstukken op het gebied van gezondheid, zorg en ondersteuning. Zo kunnen zij daadwerkelijk invloed uitoefenen op de zorg en ondersteuning die zij ontvangen.

Programma Infrastructuur beleidsparticipatie

ZonMw heeft het programma "Infrastructuur beleidsparticipatie" gelanceerd, waarbij regionale partijen subsidie kunnen aanvragen om te starten met de ontwikkeling van deze hubs. INVOLV kan een ondersteunende rol spelen voor de hubs in oprichting door het bieden van advies en begeleiding. Later heeft INVOLV een rol in het leernetwerk van de Participatiehubs.

Initiatiefnemers in verschillende regio’s

In verschillende regio's zijn initiatiefnemers al actief bezig en de eerste subsidieaanvragen zijn ingediend. Er is een variëteit aan uitdagingen en opgaven, wat benadrukt dat regionale participatie een breed scala aan inspanningen vereist om alle betrokken partijen effectief en waardevol te betrekken.

Meer informatie:

Wat is regionale participatie op de website van INVOLV
Coalitievorming ter voorbereiding op regionale participatiehubs op website ZonMw 

Meer weten?

Neem contact op met Marieke van Noort, adviseur regionale participatie
Contact

Soortgelijke artikelen

Alle artikelen