Publicatie

Burgerparticipatie in beleid en projecten

Burgerkracht Limburg publiceert ‘Burgerparticipatie in beleidsvorming en/of projecten’. Een goed doordacht handboek, stappenplan en werkboek dat naadloos aansluit op de participatiematrix.

Dit handboek kun je een-op-een toepassen bij lokale of regionale burgerparticipatie. Daarnaast is het een goede inspiratiebron met voorbeelden en praktische uitwerkingen bij participatie in een andere context of met een andere doelgroep.

Interessant voor:

  • Projectontwikkelaars
  • Beleidsmedewerkers
  • Onderzoekers

Aanbevolen bij:

  • Burgerparticipatie
  • Patiënten- en cliëntenparticipatie

7 stappen voor burgerparticipatie

De brochure beschrijft 7 stappen voor betekenisvolle burgerparticipatie, inclusief verwijzingen naar bijvoorbeeld verdiepende factsheets. Elke stap eindigt met een hyperlink naar het werkboek, met daarin invulvelden en vragensets. Ter verduidelijking volgt bij elke stap een of meer voorbeeldprojecten.  

Stap 1: Doel van burgerparticipatie formuleren

Het doel van participatie is niet alleen om burgers te betrekken het betrekken. Er is ook een onderliggend doel zijn, bijvoorbeeld een kwaliteitsverbetering. De factsheet ‘Meerwaarde van burgerparticipatie’ geeft hiervoor handvatten.

Stap 2: Ruimte voor invloed burgers vaststellen

In deze stap gaat het zowel om de mate van invloed voor burgers als om de inventarisatie van beschikbare middelen. De factsheet ‘Randvoorwaarden om burgerparticipatie tot een succes te maken’ biedt hiervoor praktische handvatten.

Stap 3: Fases, activiteiten en doelen bepalen

In een tabel breng je per fase van je project of van de beleidsontwikkeling in kaart met welke activiteiten je welke doelen behaalt.

Stap 4: Niveaus en methodieken bepalen

Participatie kan op verschillende niveaus: van informeren, consultatie, advisering, tot aan partnerschap en regie. In deze fase bepaal je per fase en activiteit het niveau van participatie. Bij elke niveau past een andere methodiek. Je vindt ze beschreven in een bijlage. De tabel uit stap 3 wordt nu aangevuld met het participatieniveau en de methodieken.

Stap 5: Kiezen en werven van burgers

Wie nodig je uit om te participeren? In deze stap bepaal je welke rollen van burgers passen bij de niveaus van participatie, en welke expertises en vaardigheden zij daarvoor moeten hebben. Een voorbeeld-wervingsprofiel en factsheets over ‘vindplaatsen van burgers’ en ‘tips voor het eerste gesprek’ helpen bij de werving.

Stap 6: Aan de slag

Om de dialoog tussen burgers en professionals op gang te brengen, kun je het bijgesloten participatiespel gebruiken. Daarbij is gebruikgemaakt van de participatiematrix. Bovendien krijg je aanvullende tips voor de samenwerking met de betrokken burgers.

Stap 7: Succesvol worden en blijven

Naast adviezen over gebruikelijke evaluatie-instrumenten, zoals de PDCA-cirkel, bevat het handboek een factsheet met eventuele belemmeringen voor participatie en strategieën om ermee om te gaan.

Bestand

Is een document niet meer via de link beschikbaar? Neem contact met ons op. Het document dat je opvraagt, voldoet niet aan de eisen voor digitale toegankelijkheid (WCAG). Daarom bieden wij het niet zelf aan via de website.

Colofon

  • Uitgever: Burgerkracht Limburg
  • Auteur: A. van der Heijden, M. Veenstra, E. Stoffers
  • Datum: juni 2020

Soortgelijke artikelen

Alle artikelen