Wegwijs in de klinische epidemiologie

In deze cursus leer je meer over klinische epidemiologie en de belangrijke begrippen daarbij. Zoals uitkomstmaten en onderzoeksmethodes. Zodat je onderzoeksvoorstellen beter kunt begrijpen. Als beoordelaar voor een subsidiegever, referent of panellid van een patiënten- of cliëntenorganisatie. Hoe beter je een onderzoek begrijpt, hoe beter je advies vanuit patiëntenperspectief en daarmee de kwaliteit van het onderzoek.

Let op: dit is een verdiepingscursus die volgt op de cursus Beoordelen van onderzoeksvoorstellen (ook online).

Inhoud

In deze cursus komt de basis van klinische epidemiologie aan bod en de daarbij gangbare begrippen en termen in onderzoek, waaronder:

 • evidence based medicine
 • primaire & secundaire uitkomstmaten
 • doelpopulatie, onderzoekspopulatie en generaliseerbaarheid
 • causaal onderzoek en predictie-onderzoek
 • effectonderzoek en alternatieven voor een RCT 

Opzet

Deze cursus bestaat uit 1 dag op locatie.

Tijdens de bijeenkomst wisselen theoretische inleidingen, voorbeelden en praktische oefeningen elkaar af. Je werkt afwisselend met alle deelnemers en dan weer in subgroepen.
Er is voldoende ruimte om in gesprek te gaan en eigen casuïstiek in te brengen. Zo leer je met en van elkaar. 

Je leert

Van alle onderwerpen genoemd bij 'Inhoud' leer je hoe je deze kennis gebruikt in je beoordeling of advies vanuit cliëntenperspectief. In deze cursus leren we je niet om zelf onderzoeker te worden, maar juist om je kennis over onderzoek in te zetten in jouw rol vanuit patiënten-/cliëntenperspectief.

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor vertegenwoordigers van patiënten- of cliëntenorganisaties die actief zijn als beoordelaar van onderzoeksvoorstellen of advies geven bij onderzoeksprojecten.

 

In het kort

Voor wie

Patiëntenvertegenwoordigers die actief zijn als beoordelaar van onderzoeksvoorstellen of advies geven bij onderzoeksprojecten.

Tijdsinvestering

1 dag

Type cursus

Cursus op locatie

Vereiste voorkennis

Cursus Beoordelen van onderzoeksvoorstellen (ook online)

Kosteloos

Deze cursus is voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties kosteloos. Lees meer bij Voor wie.

Competenties

 • Adviesvaardig
 • Analytisch
 • Begrijpend lezen

Bekijk de cursusvoorwaarden

Let op: dit is een verdiepingscursus die volgt op de cursus Beoordelen van onderzoeksvoorstellen (ook online).

Inhoud

In deze cursus komt de basis van klinische epidemiologie aan bod en de daarbij gangbare begrippen en termen in onderzoek, waaronder:

 • evidence based medicine
 • primaire & secundaire uitkomstmaten
 • doelpopulatie, onderzoekspopulatie en generaliseerbaarheid
 • causaal onderzoek en predictie-onderzoek
 • effectonderzoek en alternatieven voor een RCT 

Opzet

Deze cursus bestaat uit 1 dag op locatie.

Tijdens de bijeenkomst wisselen theoretische inleidingen, voorbeelden en praktische oefeningen elkaar af. Je werkt afwisselend met alle deelnemers en dan weer in subgroepen.
Er is voldoende ruimte om in gesprek te gaan en eigen casuïstiek in te brengen. Zo leer je met en van elkaar. 

Je leert

Van alle onderwerpen genoemd bij 'Inhoud' leer je hoe je deze kennis gebruikt in je beoordeling of advies vanuit cliëntenperspectief. In deze cursus leren we je niet om zelf onderzoeker te worden, maar juist om je kennis over onderzoek in te zetten in jouw rol vanuit patiënten-/cliëntenperspectief.

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor vertegenwoordigers van patiënten- of cliëntenorganisaties die actief zijn als beoordelaar van onderzoeksvoorstellen of advies geven bij onderzoeksprojecten.

 

Trainer
Naast zijn werk als onderzoeker doceert Huib klinische epidemiologie op alle niveaus, zowel binnen als buiten het UMCG. Daarbij probeert hij naast kennis ook enthousiasme voor het vak over te brengen, steeds in contact met de leerling.
Trainer
Eva Vroonland is adviseur en trainer patiëntenparticipatie bij INVOLV, met als aandachtsgebied participatie in wetenschappelijk onderzoek.

Er zijn helaas (nog) geen geplande cursusdagen

Wij houden je graag per e-mail op de hoogte wanneer deze cursus (opnieuw) wordt ingepland.

Hou me op de hoogte