Wat is regionale participatie?

Zorg en ondersteuning wordt steeds meer regionaal geregeld, dicht bij inwoners, patiënten en cliënten. Toch is hun betrokkenheid bij het beleid nog minimaal. Hoog tijd om regionale participatie te bevorderen. Zodat de mensen om wie het gaat, meepraten, meedenken en meebeslissen over vraagstukken in zorg en welzijn.

De landelijke overheid verschuift steeds meer taken en verantwoordelijkheden rond zorg en welzijn naar de regio. Om deze zo dicht mogelijk bij burgers, patiënten en cliënten te organiseren. En de grote vraagstukken daar op te lossen, zoals de groeiende zorgvraag bij het toenemend personeelstekort. Waarbij inwoners, patiënten en cliënten centraal staan, zodat de dienstverlening zo goed mogelijk aansluit bij de mensen die de zorg en ondersteuning daadwerkelijk gebruiken.

Voor goed regionaal beleid, met de zorggebruiker centraal, is het perspectief van de zorggebruikers essentieel in de besluitvorming. Dat vraagt om meer en sterkere regionale participatie.

Wat is een regionale participatiehub?

Daarom komen er regionale participatiehubs. Een participatiehub is een netwerk van organisaties en mensen die in de regio ‘de mensen om wie het gaat’ vertegenwoordigen bij regionale vraagstukken over gezondheid, zorg en ondersteuning.

In de regionale participatiehubs komen verschillende participanten bij elkaar: vanuit de patiënten- en cliëntenparticipatie, vanuit de medezeggenschap (bijvoorbeeld in cliëntenraden) en vanuit de burgerparticipatie (bijvoorbeeld inwonersinitiatieven).

De regionale participatiehubs komen voort uit het advies ‘Van Knelpunt naar Knooppunt’ dat INVOLV (destijds PGOsupport) opstelde, in opdracht van het ministerie van VWS en in nauwe samenspraak met de koepels Ieder(in), MIND, Patiëntenfederatie Nederland en de regionale organisaties vertegenwoordigd door Zorgbelang Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel (NVZH).

Sindsdien werkt VWS aan de invoering: kwartiermakers in de regio onderzoeken welke participatievraagstukken er zijn, en welke organisaties en mensen al actief zijn in lokale en regionale participatie. Ook is er een ZonMw-subsidieprogramma voor de vorming van de participatiehubs. Initiatiefnemers kunnen bij INVOLV terecht voor advies en ondersteuning in deze fase van coalitievorming. Bovendien ondersteunt INVOLV de participatiehubs bij het ontwikkelen en delen van kennis over inwoner-, patiënten- en cliëntenparticipatie binnen het leernetwerk van ZonMw.

Meer lezen?

Artikelen over regionale participatie

Meer weten?

Neem contact op met Marieke van Noort, adviseur regionale participatie
Contact