EUPATI NL: opleiding in participatie bij medicijnontwikkeling

Goed opgeleide patiëntenvertegenwoordigers zijn hard nodig voor goede en passende geneesmiddelen. Met hun ervaringsdeskundigheid zorgen zij dat het patiëntenperspectief tijdig aan bod komt bij medicijnontwikkeling.
Invloed uitoefenen op de ontwikkeling en beschikbaarheid van geneesmiddelen vanuit patiëntenperspectief, vraagt nogal wat kennis en vaardigheden. De patiëntenacademie EUPATI biedt exact die kennis en tools.

EUPATI NL is de Nederlandse versie van de Europese EUPATI-opleiding. Hij is vertaald, aangevuld en aangepast aan de Nederlandse situatie. Afgestudeerden blijven als ‘fellow’ bij EUPATI NL betrokken en vormen een actief netwerk waarin zij kennis en ervaringen uitwisselen.

Samenwerkingsverband

INVOLV is de uitvoerder, maar de opleiding is ‘voor en door het geneesmiddelenveld’. We werken daarom nauw samen met belangrijke partijen in dat veld:

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), Dutch Clinical Research Foundation (DCRF), Health~Holland, Hogeschool Utrecht, HollandBIO, Bijwerkingencentrum Lareb, ministerie van VWS, Patiëntenfederatie Nederland, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, ZonMw en Zorginstituut Nederland.

ZonMw financiert ten minste 5 leergangen van de EUPATI NL-opleiding. Met deze subsidie, de bijdrage van INVOLV en aanvullende sponsoring door 8 farmabedrijven, ligt er een stevige basis om nog meer patiëntenvertegenwoordigers goed op te leiden tot volwaardige gesprekspartner bij geneesmiddelenonderzoek, -ontwikkeling en -innovatie. 

Zie voor meer informatie de EUPATI NL website

Meer weten?

Neem contact op met Saskya Angevare, coördinator EUPATI NL
Contact