Blog

5 argumenten voor de participatiematrix

Wat is de participatiematrix en waarom zou je hem gebruiken?

Hulpmiddel

De participatiematrix is een gesprekshandvat voor beleidsmakers, projectleiders, onderzoekers en ervaringsdeskundigen in projecten en onderzoek. Het is een handig hulpmiddel om de samenwerking bij participatie te verbeteren.

Welke rol op welk moment?

Ervaringsdeskundigen kunnen gedurende een project verschillende participatierollen vervullen, van toehoorder tot regisseur. De matrix helpt om de juiste rol op het juiste moment met elkaar te bepalen.

5 redenen om de participatiematrix te gebruiken

Waarom zou je gebruikmaken van de participatiematrix in een onderzoek of project? We geven 5 redenen. De participatiematrix:

1. is een kapstok om in gesprek te gaan

Participatie is mogelijk op diverse niveaus: van luisteren, adviseren tot meebeslissen. Welke rol past op welk moment in een onderzoek of project? Met de Participatiematrix heb je een handige tool om in een gesprek de rollen en het doel voor ogen te houden. Hierdoor verloopt je gesprek vloeiender en levert iedere partij de juiste bijdrage.

2. maakt ieders rol in een onderzoek of project duidelijk

Met behulp van de Participatiematrix bepaal je welke rol een ervaringsdeskundige heeft in verschillende fases van een onderzoek of project. Hierdoor krijgt de participatie meer vorm. Als je de rollen inzichtelijk hebt, kun je een team samenstellen met leden die elkaar aanvullen of in de loop van het project van rol wisselen.

3. zorgt voor realistische verwachtingen

Doordat je de rollen duidelijk hebt gemaakt, maak je ook de verwachtingen voor alle partijen duidelijk. Je voorkomt teleurstelling aan beide kanten, omdat je weet wat je van elkaar kunt verwachten.

4. geeft mede invulling aan je strategie rond participatie

Als de verwachtingen duidelijk zijn, kun je concrete afspraken maken en verbeter je de onderlinge communicatie. Denk aan: wanneer koppel je iets terug? Wat koppel je terug aan wie? Wanneer neem je samen beslissingen en wanneer niet?

5. maakt evaluatie van participatie mogelijk

Evalueren is cruciaal om van te leren en het de volgende keer beter te doen. Participatie is lastig te evalueren. De participatiematrix kan helpen; hij geeft houvast.

Kortom, de participatiematrix ondersteunt de samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en professionals of onderzoekers. Er is meer aandacht voor de samenwerking. Daarom kan de samenewrking beter vorm krijgen en geëvalueerd worden. Al met al is de participatiematrix een handige tool voor betere samenwerking, en daarmee voor een beter (participatie)resultaat.

Meer weten?

Participatiematrix bevordert gesprek in onderzoeksprojecten

Online module Rollen in participatie

Meer weten?

Neem contact op met Eva Vroonland, adviseur patiëntenparticipatie
Contact

Soortgelijke artikelen

Alle artikelen