Advies en opleiding voor participatie in zorg, welzijn en onderzoek

Zorggebruikers hebben vaker een actieve rol in zorg, onderzoek en beleid.

En dat is niet voor niets. De praktijk én de wetenschap bewijzen het: participatie heeft écht toegevoegde waarde. 

Beter aansluiten bij behoeften

Zorg, welzijn, beleid en onderzoek écht verbeteren kan alleen door het betrekken van de mensen die weten wat daarvoor nodig is.

Meer tevredenheid door betrokkenheid

Dienstverlening in zorg en welzijn die beter aansluit, zorgt voor grotere tevredenheid bij de mensen die het nodig hebben.

Effectievere dienstverlening

Participatie leidt tot betere uitkomsten, hogere tevredenheid en daardoor efficiëntere en effectievere zorg en welzijn.

En wij helpen je participatie te realiseren en versterken.

Ontdek hoe INVOLV participatie in zorg, welzijn en onderzoek bevordert. Samen met patiënten- en cliëntenorganisaties, zorgprofessionals, zorg- en welzijnsorganisaties, burgerinitiatieven en landelijke en lokale overheden. En met ervaringsdeskundigen en onderzoekers bij gezondheidsonderzoek. 

Participatie voor zorg en welzijn

Participatie in onderzoek

Ervaringsverhaal

"Zo werken een onderzoeker en patiënt als duo samen"

Manon Barnouw, patiëntenvertegenwoordiger en dr. Pieter Postema, cardioloog-onderzoeker, over hun samenwerking. En hoe duo-intervisie daarbij helpt.

Lees het volledige interview

Meer ervaringen

Ervaringsverhaal

"Medicijnen naar wens van de patiënt #hoedan?"

Door samenwerking met fabrikanten zijn bijnierpatiënten verlost van vieze en lastige tabletten. Hoe kreeg BijnierNET dat voor elkaar?

Lees het volledige interview

Meer ervaringen

Ervaringsverhaal

"Onze directe lijn naar patiënten is echt uniek."

Petra Verdouw, hoofd infocentrum patiëntenvereniging Hoofd-Hals, deelt haar succes met patiëntenvoorlichting.

Lees het volledige interview

Meer ervaringen

PGOsupport heet voortaan INVOLV.

Interview met Dries Hettinga, directeur INVOLV. Over de verandering, de uitdagingen en de wens om samen invulling te geven aan de vanzelfsprekendheid van participatie. Van participatie denken naar participatie doen!

Lees het interview