Advies en opleiding voor participatie in zorg, welzijn en onderzoek

Patiënten hebben vaker een actieve rol in zorg en onderzoek.

En dat is niet voor niets. De praktijk én de wetenschap bewijzen het: participatie heeft écht toegevoegde waarde. 

Zorg die beter aansluit

Participatie van patiënten, cliënten en burgers, maakt dat beleid, zorg, welzijnswerk of onderzoek beter aansluit bij hun behoeften.

Meer tevreden patiënten en burgers

Dienstverlening in zorg en welzijn die beter aansluit, zorgt voor grotere tevredenheid bij patiënten, cliënten en burgers.

Effectievere gezondheidszorg

Participatie leidt tot betere uitkomsten, hogere tevredenheid en daardoor efficiëntere en effectievere gezondheidszorg.

En wij helpen je participatie te realiseren.

Ontdek hoe INVOLV participatie in de zorg bevordert. Samen met patiënten- en cliëntenorganisaties, zorgprofessionals, zorgorganisaties en overheden in zorg en welzijn. En met ervaringsdeskundigen en onderzoekers bij gezondheidsonderzoek. 

Voor zorg en welzijn

Voor onderzoekers

Ervaringsverhaal

"Zo werken een onderzoeker en patiënt als duo samen"

Manon Barnouw, patiëntenvertegenwoordiger en dr. Pieter Postema, cardioloog-onderzoeker, over hun samenwerking. En hoe duo-intervisie daarbij helpt.

Lees het volledige interview

Meer ervaringen

Ervaringsverhaal

"Medicijnen naar wens van de patiënt #hoedan?"

Door samenwerking met fabrikanten zijn bijnierpatiënten verlost van vieze en lastige tabletten. Hoe kreeg BijnierNET dat voor elkaar?

Lees het volledige interview

Meer ervaringen

Ervaringsverhaal

"Onze directe lijn naar patiënten is echt uniek."

Petra Verdouw, hoofd infocentrum patiëntenvereniging Hoofd-Hals, deelt haar succes met patiëntenvoorlichting.

Lees het volledige interview

Meer ervaringen

PGOsupport heet voortaan INVOLV.

Interview met Dries Hettinga, directeur INVOLV. Over de verandering, de uitdagingen en de wens om samen invulling te geven aan de vanzelfsprekendheid van participatie. Van participatie denken naar participatie doen!

Lees het interview