Participatie in wetenschappelijk onderzoek

In hoeverre kun je als patiënt of cliënt invloed hebben op wetenschappelijk onderzoek? Je leert het in deze introductietraining. Je legt bovendien de basis voor een rol als belangenbehartiger, adviseur of onderzoekspartner bij wetenschappelijk onderzoek. Deze training is deels online, deels op locatie.

Mensen met een chronische ziekte of beperking willen meer betrokken worden bij het prioriteren van onderzoeksthema's en de uitvoering van onderzoeksprojecten. Zij staan daarin niet alleen. Ook de overheid, gezondheidsfondsen en onderzoeksinstellingen hechten veel belang aan de inzet van ervaringsdeskundigheid bij wetenschappelijk onderzoek.

Inhoud

Deze training geeft je inzicht in de mogelijkheden en beperkingen om invloed uit te oefenen op onderzoeksprojecten vanuit cliëntenperspectief. Ook bereidt de training vertegenwoordigers van patiënten- en gehandicaptenorganisaties voor op de rol van:

 • belangenbehartiger bij wetenschappelijk onderzoek
 • adviseur voor onderzoekers
 • onderzoekspartner in een onderzoeksteam 

Deze training vormt ook de basis voor de vervolgttraining ‘Beoordelen van onderzoeksvoorstellen vanuit cliëntenperspectief’ (ook online mogelijk).

Opzet

De training bestaat uit een mix van zelfstudie (voorafgaand aan de bijeenkomst) en een bijeenkomst op locatie.

 • Zelfstudie: je bereidt je voor op de bijeenkomst. Ongeveer 2 weken van tevoren krijg je toegang tot ons online leerplatform, waar je de materialen en opdrachten vindt. Onder meer een online kennismodule en een wetenschappelijk artikel. Met daarbij telkens een opdracht om te checken of je de theorie begrepen hebt. Benodigde tijd: 3 uur.
 • Sessie op locatie: tijdens de trainingsdag op locatie oefen je met de verschillende rollen van patiëntenvertegenwoordiger bij wetenschappelijk onderzoek. In de middag komt de participatiematrix aan bod en breng je de kennis in praktijk met oefeningen en reflectie. Ook bespreken we praktijkvoorbeelden. Duur: 6 uur 

Je leert

 • hoe de empirische onderzoekscirkel eruit ziet
 • hoe de participatie-matrix als model voor het begrijpen van participatieprocessen ingezet kan worden, - welke mogelijkheden er zijn om vanuit patiëntperspectief invloed uit te oefenen op medisch-wetenschappelijk onderzoek
 • wat de waarde is van ervaringsdeskundigheid binnen Evidence Based Medicine
 • welke randvoorwaarden er zijn voor succesvolle patiëntenparticipatie
 • welke rollen je als patiëntenvertegenwoordiger in de praktijk van wetenschappelijk onderzoek kunt vervullen en wat de verschillen zijn tussen die rollen
 • kritisch luisteren, vragen stellen en constructief feedback geven

Voor wie?

De training is bedoeld voor vertegenwoordigers van patiënten- en gehandicaptenorganisaties met interesse voor wetenschappelijk onderzoek en de wens om het cliëntenperspectief beter in onderzoeksprojecten te integreren. Kennis over onderzoeksmethodieken is niet nodig.

 

In het kort

Voor wie

Patiëntenvertegenwoordigers met interesse voor wetenschappelijk onderzoek en de wens om het cliëntenperspectief beter in onderzoeksprojecten te integreren.

Tijdsinvestering

Online voorbereiding van 3 uur en 1 bijeenkomst op locatie (6 uur)

Type training

Deels op locatie en deels online

Kosteloos

Deze training is voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties kosteloos. Lees meer bij Voor wie.

Competenties

 • Adviesvaardig
 • Analytisch
 • Beïnvloedend vermogen
 • Samenwerkend
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Bekijk de trainingsvoorwaarden

Mensen met een chronische ziekte of beperking willen meer betrokken worden bij het prioriteren van onderzoeksthema's en de uitvoering van onderzoeksprojecten. Zij staan daarin niet alleen. Ook de overheid, gezondheidsfondsen en onderzoeksinstellingen hechten veel belang aan de inzet van ervaringsdeskundigheid bij wetenschappelijk onderzoek.

Inhoud

Deze training geeft je inzicht in de mogelijkheden en beperkingen om invloed uit te oefenen op onderzoeksprojecten vanuit cliëntenperspectief. Ook bereidt de training vertegenwoordigers van patiënten- en gehandicaptenorganisaties voor op de rol van:

 • belangenbehartiger bij wetenschappelijk onderzoek
 • adviseur voor onderzoekers
 • onderzoekspartner in een onderzoeksteam 

Deze training vormt ook de basis voor de vervolgttraining ‘Beoordelen van onderzoeksvoorstellen vanuit cliëntenperspectief’ (ook online mogelijk).

Opzet

De training bestaat uit een mix van zelfstudie (voorafgaand aan de bijeenkomst) en een bijeenkomst op locatie.

 • Zelfstudie: je bereidt je voor op de bijeenkomst. Ongeveer 2 weken van tevoren krijg je toegang tot ons online leerplatform, waar je de materialen en opdrachten vindt. Onder meer een online kennismodule en een wetenschappelijk artikel. Met daarbij telkens een opdracht om te checken of je de theorie begrepen hebt. Benodigde tijd: 3 uur.
 • Sessie op locatie: tijdens de trainingsdag op locatie oefen je met de verschillende rollen van patiëntenvertegenwoordiger bij wetenschappelijk onderzoek. In de middag komt de participatiematrix aan bod en breng je de kennis in praktijk met oefeningen en reflectie. Ook bespreken we praktijkvoorbeelden. Duur: 6 uur 

Je leert

 • hoe de empirische onderzoekscirkel eruit ziet
 • hoe de participatie-matrix als model voor het begrijpen van participatieprocessen ingezet kan worden, - welke mogelijkheden er zijn om vanuit patiëntperspectief invloed uit te oefenen op medisch-wetenschappelijk onderzoek
 • wat de waarde is van ervaringsdeskundigheid binnen Evidence Based Medicine
 • welke randvoorwaarden er zijn voor succesvolle patiëntenparticipatie
 • welke rollen je als patiëntenvertegenwoordiger in de praktijk van wetenschappelijk onderzoek kunt vervullen en wat de verschillen zijn tussen die rollen
 • kritisch luisteren, vragen stellen en constructief feedback geven

Voor wie?

De training is bedoeld voor vertegenwoordigers van patiënten- en gehandicaptenorganisaties met interesse voor wetenschappelijk onderzoek en de wens om het cliëntenperspectief beter in onderzoeksprojecten te integreren. Kennis over onderzoeksmethodieken is niet nodig.

 

Trainer
Wendy Wagenaar is adviseur patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek. Ze heeft veel ervaring als onderzoeker en als ervaringsdeskundige op het gebied van reumatische aandoeningen.
Trainer
Maarten de Wit is adviseur participatief onderzoek en patiëntenperspectief in de gezondheidszorg. Hij heeft zelf een reumatische aandoening en is als onderzoekspartner en ervaringsdeskundige betrokken bij wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.

Er zijn helaas (nog) geen geplande trainingsdagen

Wij houden je graag per e-mail op de hoogte wanneer deze training (opnieuw) wordt ingepland.

Hou me op de hoogte