Patiëntenparticipatie bij een zorgorganisatie

Patiënten, cliënten en hun naasten kunnen op veel manieren bijdragen aan kwaliteitsverbetering bij zorgorganisaties. Als ervaringsdeskundigen weten zij hoe de zorg het beste aansluit bij hun wensen en behoeften. Die kennis brengen zij graag in bij patiëntenadviesraden en in zorgverbeteringsprojecten.

Patiëntenadviesraden

Sommige ziekenhuizen hebben een of meer afdelingsraden of patiëntenadviesraden. Bijvoorbeeld voor de afdeling oncologie of neurologie. Patiëntenvertegenwoordigers denken bijvoorbeeld mee over verbetering van de zorg op die afdeling. Of ze halen ervaringen op bij patiënten om te bepalen wat er nodig is, helpen projecten uit te voeren, werken met onderzoekers samen in onderzoeksprojecten. Leden van deze raden zijn veelal patiënten, cliënten of hun naasten van het ziekenhuis die uit eigen ervaring spreken. Soms aangevuld met vertegenwoordigers van (lokale) patiëntenorganisaties die spreken namens een grotere groep.

Zorgverbeteringsprojecten

Bij een nieuw project, projectplan of projectteam is het waardevol om je team uit te breiden met patiënten of cliënten. Zeker als het een project is over patiëntenzorg. Een patiënt uit de eigen afdeling, uit de (lokale)cliëntenraad, of van een (regionale) patiëntenorganisatie kan de inbreng leveren.

Meer over de verschillende rollen van patiënten in een projectteam

Voorbeeld patiëntenparticipatie bij zorgverbetering

Patiëntenvertegenwoordigers werken mee aan nieuw Tergooi Medisch Centrum

Meer weten?

Neem contact op met Martine Versluijs, adviseur patiëntenparticipatie
Contact