Nieuws

Máxima bezoekt programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

Op dinsdag 23 januari 2024 was er koninklijke aandacht voor het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). Koningin Máxima bracht deze dag een werkbezoek aan VieCuri Medisch Centrum in Venlo. Dit ziekenhuis is een inspirerend voorbeeld van zorgevaluatie en gepast gebruik in de praktijk. Adviseur Eva Vroonland van INVOLV had een korte ontmoeting met de koningin. Ze is vanuit INVOLV bij het ZE&GG-programma betrokken.

De koningin sprak tijdens haar bezoek met artsen, verpleegkundigen, andere professionals en patiënten over toegankelijke en betaalbare zorg in de toekomst (zie foto's Paul Rous). Ook bezocht ze de informatiemarkt waar concrete voorbeelden van het programma werden getoond. Zoals de inzichten en het gebruik van data en hoe de samenleving betrokken wordt bij de verandering naar passende zorg. 

Dat laatste is ook reden waarom Eva Vroonland, adviseur patiëntenparticipatie bij INVOLV, betrokken is bij de informatiemarkt. Eva is vanuit INVOLV een dag per week gedetacheerd bij ZE&GG om ervoor te zorgen dat patiënten, de mensen waarover het gaat, gezien en gehoord worden. 

Eva: "Het is een grote opgave om zorgevaluatie en gepast gebruik standaard onderdeel te maken van zorg, beleid en onderzoek. Daar werken veel mensen elke dag hard aan. Het is mooi dat we vandaag met elkaar in het VieCuri Medisch Centrum kunnen delen wat er al bereikt is en welke opgaven we nog hebben voor komende periode. Dat de koningin op bezoek komt is een ontzettende stimulans en waardering voor iedereen die daar hard aan werkt."

Dat de koningin op bezoek komt is een ontzettende stimulans en waardering voor iedereen die hard aan ZE&GG werkt.
Eva Vroonland, adviseur patiëntenparticipatie bij INVOLV

 

Klankbordgroep

De koningin ging op de informatiemarkt in gesprek over de klankbordgroep van ZE&GG, die in het leven is geroepen om de samenleving bij zorgvraagstukken te betrekken (zie foto Paul Rous). Naast Eva, die coördinator is van de klankbordgroep, waren hier haar ZE&GG-collega's Sjoerd Repping (programmavoorzitter) en Maya Kruijt (beleidsadviseur) bij aanwezig. 

Vragen als ‘Hoe kom je in contact met mensen uit de doelgroep, mantelzorgers, verzekerden, chronisch zieken?’ en ‘Hoe kan een ziekenhuis mensen die moeite hebben met lezen en schrijven betrekken bij implementatie van nieuwe zorg en informatie rondom zorg beschikbaar maken?’ Koningin Máxima onderschreef het belang van het betrekken van de samenleving bij wat je doet.

Lees meer over het werkbezoek van de koningin (website ZE&GG)

Programma zorgevaluatie en passend gebruik

VieCurie Medisch Centrum

Soortgelijke artikelen

Alle artikelen